CHY-MAX® M – подобро сирење за пониска цена

Долга историја  иновации кај сирилата не’ одликува како глобална компанија.  Во 1989 е иновиран  CHY-MAX®,  првата генерација сирила добиени со ферментација.  Овие сирила се се високо прочистен химозин произведен со ферментација. CHY-MAX® понуди повеќе предности во споредба  со постоечките анимални и микробни сирила.

See more