Bioprotection with

FreshQ®

years experience
1 +
products
1 +
smiles
1 +

Welcome to the world of Chr. Hansen!

Пробајте го FreshQ!

Latest News

Production of meat products

Стартер култури за традиционална ферментација

Употребата на Chr. Hansen-овите стартер културите за месо овозможува производство на стабилни и постојано исти ферментирани производи од месо, како и високо ниво на безбедност. Стартер културите го елиминираат влијанието на неконтролираната микрофлора и го гарантираат посакуваниот стандарден квалитет на сите шаржи.

Read more »
Dairy products

Yogurt starter cultures

Стартер културите за јогурт од Chr. Hansen, се стартер култури за директна инокулација (DVS®). Во споредба со културата за размножување, користењето на DVS културите имаат неколку главни предности: Практичност и намалување на трошоците – нема потреба културата за размножување да се подготвува во производствениот објект. Културата може да се користи директно од замрзнувачот. Tака планирањето на производството е

Read more »
Dairy products

Starter cultures for white brine cheese

White brined cheese belongs to one of the biggest cheese groups.  It includes: White brined cheese is well known to Macedonian consumers and is a traditional part of the Macedonian table. It is because it is very popular and loved, the expectations for the expectations for this cheese are always huge. We are here to help you

Read more »