Starter cultures for bioprotection

Биозаштита е природен начин на заштита на храната од расипување и непожелни контаминенти. Овој начин на заштита помага да се одржуваат вашите производи свежи и безбедни. Ви помага да го изградите и заштитите вашиот бренд исто така!

FreshQ® култури се природни прехранбени култури одбрани посебно за заштита на млечните производи. FreshQ® помага да се спречи расипување, да се продолжи рокот на траење и да се заштити вкусот на вашите свежи млечни производи  – дури и откако ќе се отвори.

Намалете го повратот

FreshQ® помага во контрола на контаминација на квасци и мувли. Притоа, овозможувајќи поголема стабилност во квалитетот, намалување на количината на несоодветни и вратени млечни производи.

Задоволување на побарувачката на потрошувачите 

FreshQ® обезбедува извонреден квалитет, а во исто време ја задоволува побарувачката на потрошувачите за природна и здрава храна со помалку или без Е-броеви.

Културите ги има во неколку групи и се насочени кон ферментирани апликации на млечни производи и сирење.