Винска биозаштита

Биозаштита е природен начин да се инхибираат микробиолошки загадувачи (квасец, мувла и бактерии).

Оваа биоконтрола не само што ви помага да ги спречите дефектите на вкусот, туку исто така ви помага да го изградите и заштитите вашиот бренд!

See more

Bioprotective starter cultures

Today’s consumers want more stable products and maximum food safety and at the same time a short list of ingredients without chemicals. In response to customer’s needs Chr. Hansen has developed the SafePro® cultures range.

See more

Starter cultures for bioprotection

Биозаштита е природен начин на заштита на храната од расипување и непожелни контаминенти. Овој начин на заштита помага да се одржуваат вашите производи свежи и безбедни. Ви помага да го изградите и заштитите вашиот бренд

See more