Биозаштита за вашето вино и вашиот бренд
Напис

Биозаштита за вашето вино и вашиот бренд

Потрошувачите очекуваат производителите на вино да го намалат бројот на манипулации користени во производство на вино. Ферментацијата е природен процес познат уште од античко време, па фокусирање на алкохолна и малолактична ферментација е начин да се исполнат очекувањата на потрошувачите и да се успее во новата реалност на производство на вино. Во Chr. Hansen ние...

Малолактични вински бактерии
Напис

Малолактични вински бактерии

Viniflora® се малoлактични стартер култури кои управуваат со контролиран процес на малолактична ферментација (МЛФ) во виното.

Viniflora® бактериите се подготвени за директна инокулација во буриња или резервоари.

Вински квасци
Напис

Вински квасци

Откријте ја комплексноста и целосниот потенцијал на виното – квасците пред ферментација ќе помогнат да се извади повеќе од потенцијалот за вкус и исто така ќе влијае на виното.  

Винска биозаштита
Напис

Винска биозаштита

Биозаштита е природен начин да се инхибираат микробиолошки загадувачи (квасец, мувла и бактерии).

Оваа биоконтрола не само што ви помага да ги спречите дефектите на вкусот, туку исто така ви помага да го изградите и заштитите вашиот бренд!