Производство на млечни производи
Производство на производи од месо и храна подготвена за консумација
биозаштита за храна и сокови
производство на вино
тестови и опрема
производство на Млечни и месни алтернативи
Природни бои за хрАНА И СОКОВИ