Стекни конкурентска предност со Биозаштита!

 

Глобалната прехранбена индустрија се соочува со силна побарувачка за безбедни, здрави, вкусни и природни производи со помалку адитиви – но исто така бара одличен рок на траење и одржливо производство / дистрибуција, обезбедувајќи ја храната да не отиде во отпад во текот на процесот.

Што ако, како производител, можете да го продолжите рокот на траење и да ги задржите вашите млечни производи свежи подолго? На природен начин?

Вие можете! 

Преку користење на Биозаштита (Bioprotection) – уметноста на користење природни микробиолошки култури е да се спречат несаканите контаминенти, да се спречи расипувањето на храна и да се зголеми безбедноста на храната. 

Chr. Hansen има успешни биозаштитни култури на пазарот како решение кое се базира на античките традиции во производството на храна: Ферментација. Се нарекуваат FreshQ® – тие се природни култури, одбрани посебно за заштита на млечните производи. 

Напад на неколку фронтови 

На кратко, биозаштитните култури работат со комбинација на механизми кои ги напаѓаат штетните микроорганизми во млечниот производ. Таквите напади може да вклучуваат:

* “Јадење на нивната храна”: Добрите и лоши бактерии се натпреваруваат за истите хранливи материи кои се природно достапни во јогуртот 

* Многу од нив се во жестоката конкуренција за простор 

* Напад врз нив со природни метаболити кои се произведуваат во текот на нормалниот процес на ферментација 

* “Испраќање на сигнали” во нивната комуникација помеѓу клетките и клетките кои влијаат или спречуваат други видови да се шират. 

Ова значи дека добрите бактерии се природен начин на чување на нашата храна безбедна и свежа – долго време.

Или во кратки црти: “Чувајте ги одлично!” Keep it Great!