Стартер култури за путер и павлака

Постои голем избор на ферментирани млечни производи, кои се произведени со мезофилна ферментација. Тие се разликуваат во вкусот и текстурата поради составот на млекото, употребените култури и применетиот процес.

Стартер културите за путер и павлака се високо концентрирани мезофилни култури кои нудат погодност и флексибилност во производството на мезофилни производи. Стартер културите се достапни како култури за директна инокулација (DVS®) во вид на замрзнати пелети и лиофилизирани (замрзнато суви) гранули.

Во споредба со културата за размножување, користењето на DVS култури има неколку главни предности:

  1. Практичност и намалување на трошоците – нема потреба да се подготвува културата за размножување во производствениот објект. Културата може да се користи директно од замрзнувачот – така планирањето на производството е многу пофлексибилно.
  2. Безбедност – недостаток на стартер култура значи поголем ризик од фазна инфекција, што може да доведе до застој во ферментацијата, низок квалитет и / или укинати производи.
  3. Постојана акција – додека во културата за размножување може да се појави несакана и неконтролирана промена во соодносот меѓу соеви, кај DVS стартерните култури односот е контролиран и постојан.
  4. Флексибилност – DVS културите може да се користат во специфични комбинации со цел да се произведат различни ферментирани млечни производи.
  5. Нови и интересни култури – DVS овозможува да се создадат култури со специфични односи помеѓу серии, што се рефлектира во широкото портфолио на DVS култури.

Опсегот на мезофилни култури обезбедува различни вкусови и вискозност што овозможуваат производство на ферментирани производи со посакуван вкус и текстура.

За повеќе информации за производите од оваа категорија, ве молиме контактирајте со нас:

office@vitastart.mk, tel.: +389 2 256 22 95