Стартер култури за производство на ајран

За производителите на Ајран нудиме  стартер култури од Chr. Hansen, кои се наменети за директна инокулација (DVS®). Во споредба со културата за размножување, користењето на DVS култури има неколку главни предности:

  1. Практичност и намалување на трошоците – нема потреба културата за размножување да се подготвува во производствениот објект. Културата може да се користи директно од замрзнувачот – така планирањето на производството е многу пофлексибилно.
  2. Безбедност – некористење стартер култури значи ризик од инфекција со фаги, што може да доведе до застој во ферментацијата, низок квалитет и / или укинат производи.
  3. Постојаност – при користење на културата за размножување може да се појави несакана и неконтролирана промена во соодносот меѓу сериите, додека пак, кај DVS стартерните култури односот е контролиран и постојан.
  4. Флексибилност – DVS културите може да се користат во различни комбинации со цел да се произведат различни ферментирани млечни производи.
  5. Нови и интересни култури – DVS овозможува да се создадат култури со различни односи помеѓу сериите, што се рефлектира во широкото портфолио на DVS културите. 

Стартер културите за Ајран се достапни во две форми: замрзнати пелети и лиофилизирани (или замрзнато суви) гранули.

За повеќе информации за производите од оваа категорија, ве молиме контактирајте со нас:

office@vitastart.mk, tel.: +389 2 256 22 95