Ензими за подобрување на рандман, вкус и текстура

Подобрување на рандман, вкус и текстура

На производителите на млечни производи им обезбедуваме разновиден избор на ензими кои ќе ги применат во сирењето како и во другите млечни производи како што е јогуртот.

Chr. Hansen обезбедува разновиден избор на ензими кои се додаваат во сирења, како и во другите млечни производи како што е јогуртот. Овие посебни решенија за ензими нудат различни придобивки како што се посакуваните карактеристики на вкусот, подобрување на текстура и зголемениот рандман, како и решенија за без-лактозни и ниско-лактозни млечни производи.

Во зависност од вашата потреба за диференцијација или оптимизација на процесот, можете да го најдете вашиот ензим овде:

YIELDMAX® зголемето го рандманот на сирење со ензим кој ви овозможува  да придонесете за поодржлива иднина

LactoYIELD®– ензим кој ја претвара лактозата во производ со додадена вредност, лактобионска киселина

SPICEIT- постигнува првокласен вкус користејќи липаза, зачинете го вашето сирење со нашата палета липазни решенија

Како можеме да ви помогнеме?