Биозаштита за вашето вино и вашиот бренд

Потрошувачите очекуваат производителите на вино да го намалат бројот на манипулации користени во производство на вино.

Ферментацијата е природен процес познат уште од античко време, па фокусирање на алкохолна и малолактична ферментација е начин да се исполнат очекувањата на потрошувачите и да се успее во новата реалност на производство на вино.

Во Chr. Hansen ние користиме нашето исклучително знаење за микробиологијата на храна, како и разбирање на интеракциите помеѓу сите микроби, да се идентификуваат и одберат најинтересните микроби за производство на вино од сите диви квасци и бактерии достапни во природата.

Отклучување на потенцијалот од природата

Биосигурноста е клучен концепт на Chr. Hansen, што се заснова на биолошка контрола за заштита на грозјето или вино. Биосигурноста користи високи концентрации на индентификувани живи микроорганизми да се потисне развојот на микроорганизмите кои водат кон расипување (квасци, мувли, бактерии). И притоа можат да го расипат микробиолошкиот квалитет, органолептички карактеристики и целокупниот квалитет на виното, со што тие го уништуваат.

Два механизми ја објаснуваат апликацијата на биосигурност:

  • Конкурентно исклучување: култура или мешавина од избрани култури може да преовладува над други видови или видови на микроорганизми.
  • Производството на соединенија способни за деактивирање на други микроорганизми: алкохоли, органски киселини, пептиди со антифунгални својства или бактериоцини.

Chr. Hansen е пионир и водечка компанија кога за работи за биосигурност за вино или сидер. Помагајќи да ги заштитите гроздовиот сок или виното на природен начин, решенијата на Viniflora® може да помогне да го одржите вашиот бренд од жетва до жетва.

 

Обезбедете оргинално вино со одличен квалитет со кој ке се гордеете, користејќи само природни состојки.