Малолактични вински бактерии
Напис

Малолактични вински бактерии

Viniflora® се малoлактични стартер култури кои управуваат со контролиран процес на малолактична ферментација (МЛФ) во виното.

Viniflora® бактериите се подготвени за директна инокулација во буриња или резервоари.