Оптимизацијата на процесот при производството на сирење

Важноста на оптимизацијата на процесот при производството на сирење

„Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите“, Лорд Келвин, англиски физичар

Млечната индустрија се соочува со големи предизвици поради макроекономските промени во последните години. Откупните цени на млекото многу варираат од регион до регион, а параметрите на млекото исто така се разликуваат, при што во некои региони се произведува млеко со помала содржина на протеини и масти, што директно влијае на профитабилноста на производството.

Неповолната ситуација се влошува со трошоците за енергија и постојано зголемување на трошоците за работна сила. Тоа доведува до намалување на конкурентноста на млечната индустрија во некои земји и зголемување на увозот на поевтини млечни производи, главно во сегментот на сирења.

Дури и на македонскиот пазар, каде трошоците за производство некогаш беа помали, веќе некое време се увезуваат поевтини сирења. Што е тоа што им дозволува на некои земји да произведуваат поевтино сирење од другите?

Една од тајните за успехот е оптимизацијата на производните процеси, што вклучува избор на процесни параметри на таков начин што ќе ја максимизираат употребата на суровините. За да постигнеме ефективна оптимизација, потребно ни е детално познавање на процесот и целите.

Што треба да измериме?

Оптимизацијата во овој контекст значи поефикасно користење на ресурсите засновани на точни и прецизни податоци. Важни показатели ја вклучуваат содржината на масти и протеини, како и точната количина на млеко што се користи во производството. Важно е овие мерења да бидат што е можно попрецизни во индустриски услови. Вреди да се инвестира во стандардизирање на протеинот во млекото за сирење, бидејќи тоа ќе го помогне процесот на коагулација, што директно влијае на рандманот на сирењето.

Точните методи на тестирање, особено во однос на сурутката (спореден производ од правењето сирење), можат да обезбедат вреден увид во квалитетот на сирењето и целокупниот процес на производство на сирење. Во сурутката, треба да ја измериме содржината на маснотии, содржината на протеини, количината на честички од сирење.

За сирење, ги испитуваме протеините, мастите, содржината на вода и масата на сирењето пред и после саламурењето. Важно е не само што мериме, туку и кога. Времето за мерење, особено за содржината на вода во сирењето, може да варира. Додека мерењето пред солење дава побрзи резултати, мерењето по солењето е често попрецизно.

Анализа на процесните параметри

Проверката на специфичните процесни параметри и нивното евидентирање не е доволно. Тековната анализа на овие параметри е задолжителна за ефективно следење. Многу сирењепроизводители сега имаат инсталирано напредни софтверски алатки за да помогнат во следењето и анализата на различните параметри на процесот. Употребата на специјални програми кои по внесувањето на податоците вршат анализа на процесот во реално време, овозможува брзо реагирање и контрола на квалитетот на сирењето.

Со вклучување во континуирана оптимизација и усвојување на такви современи методи, производителите можат значително да го подобрат и квалитетот на нивното производство и нивната профитабилност.

Доколку сакате повеќе информации на оваа тема, ве молиме контактирајте нè: Контакти

Извор: Chr. Hansen