Стартер култури за традиционална ферментација

Употребата на стартер културите од Chr. Hansen за месо овозможува производство на стабилни и постојано исти ферментирани производи од месо, како и високо ниво на безбедност. Стартер културите го елиминираат влијанието на неконтролираната микрофлора и го гарантираат посакуваниот стандарден квалитет на сите шаржи.

Традиционалните стартер култури се специјално одбрани за примена во традиционалните Јужноевропски трајни колбаси и трајните колбаси типични од Северна Европа.

За повеќе информации за производите од оваа категорија, ве молиме контактирајте нас office@vitastart.mk, tel.: +389 2 256 22 95