Стартер култури за традиционална ферментација
Напис

Стартер култури за традиционална ферментација

Употребата на Chr. Hansen-овите стартер културите за месо овозможува производство на стабилни и постојано исти ферментирани производи од месо, како и високо ниво на безбедност. Стартер културите го елиминираат влијанието на неконтролираната микрофлора и го гарантираат посакуваниот стандарден квалитет на сите шаржи.

Стартер култури за јогурт
Напис

Стартер култури за јогурт

Стартер културите за јогурт од Chr. Hansen, се стартер култури за директна инокулација (DVS®). Во споредба со културата за размножување, користењето на DVS културите имаат неколку главни предности:

Практичност и намалување на трошоците

Стартер култури за производство на Ајран
Напис

Стартер култури за производство на Ајран

За производителите на Ајран нудиме  стартер култури од Chr. Hansen, кои се наменети за директна инокулација (DVS®). Во споредба со културата за размножување, користењето на DVS култури има неколку главни предности:

Стартер култури за путер и павлака
Напис

Стартер култури за путер и павлака

Стартер културите за путер и павлака се високо концентрирани мезофилни култури кои нудат погодност и флексибилност во производството на мезофилни производи.

Пробиотски култури
Напис

Пробиотски култури

Пробиотските култури од Chr. Hansen содржат најмалку еден пробиотичен вирус со значајна клиничка документација за здравствените ефекти.

Стартер култури за биозаштита
Напис

Стартер култури за биозаштита

FreshQ® помага во контрола на контаминација на квасци и мувли, овозможувајќи поголема стабилност во квалитетот, намалување на количината на несоодветни и вратени млечни производи.

Стартер култури за кашкавал
Напис

Стартер култури за кашкавал

Стартер културите за производство на кашкавал од Chr. Hansen што ги нудиме се култури, наменети за директна инокулација (DVS®). DVS® е главната состојка со големо влијание врз придобивките и малку влијание врз трошоците.

Сирила (Коагуланти) за сирење и кашкавал
Напис

Сирила (Коагуланти) за сирење и кашкавал

Chr. Hansen е првата компанија во светот која во 1874 година понудила стандардизирано животинско сирило (коагулант) на пазарот. А век подоцна, во 1989 година, CHY-MAX® беше лансиран кој постави нови стандарди. Ова е првата генерација на химозин (FPC) произведен со ферментација. Дваесет години подоцна, во 2009 година, Chr. Hansen го лансираше CHY-MAX® M, поставувајќи го стандардот FPC на следното ниво.

Стартер култури за бело саламурено сирење
Напис

Стартер култури за бело саламурено сирење

Благодарение на употребата на директни стартер култури, можете да добиете сирење со различни карактеристики како што се: поблаг, поизразен или зачинет вкус, цврста или подебела конзистентност, полесно сечење, помалку ронење или помала содржина на сол.
Културите за сирење се исто така погодни за примена во било кој тип бело сирење - кравјо, козјо, овчо, мешано, со или без растителни масти.

Стартер култури за различни видови на сирење/кашкавал
Напис

Стартер култури за различни видови на сирење/кашкавал

Благодарение на своето долгогодишно искуство и посветени експерти во полето на стартер културите, Chr. Hansen може да понуди широк спектар на стартер култури за различни видови на сирење, култури на зреење, биопротективни стартер култури и, се разбира, ензими (сирила) и други специјализирани ензимски решенија за производство на сирење.